Tanácsok belsőépítész választásához

Egy olyan szakember kiválasztásánál, akivel az Ügyfél adott esetben belső információkat is megoszt és a kezébe adja a jövőjének egy részét, mindenképpen körültekintően kell eljárni. Ezen a választáson múlik, hogy milyen végeredmény fog születni, amit a tulajdonos hosszú éveken keresztül használ majd!

A belsőépítész vagy építész választásánál elsődleges szempont legyen mindig a szakmaiság, a szakmai hozzáértés. A szakmaiság alatt nem a szakma által az adott tervezőre aggatott címeket értem, hanem az elhivatottságot a projekt, a Megbízó és a szakma irányába! A tervező belsőépítész az elhivatottságukból eredően arra fognak törekedni, hogy a legjobbat hozzák ki az adott lehetőségekből a projekt keretei között.

A szakmai hozzáértést a referenciamunkák átböngészésével lehet lemérni. Fontos, hogy ismerjük meg a tervező referenciáit, amelyek az alkotói színvonalát és stílusát mutatják!

Empátia és kommunikáció

A választás előtt a szakmai értékeken kívül más, ritkábban hangsúlyozott oldalról is meg kell vizsgálni egy Tervezőt. A szakmaiság mellett nagyon fontos az empátia! A Tervező akkor tud az Ügyfél számára ideális otthont vagy üzleti teret létrehozni, ha megfelelő empátiával bír az Ügyfél felé és ez által azt tudja nyújtani, ami az Ügyfél megelégedésére szolgál!

A szakmai kompetenciák és az empátia mellett fontos, hogy a tervező jól tudjon kommunikálni, mind verbálisan, mind képekkel. Az érthető és egyértelmű kommunikációnak köszönhetően fogja a Megbízó megérteni és befogadni a tervet! A kommunikációs képesség legalább annyira fontos, mint a belsőépítész szakmai hozzáértése.

Végül, de nem utolsó – inkább első-második – sorban még egy tényező adódik: a Tervező emberi tulajdonságai, és az ebből eredő szimpátiát. Szintén nagyon fontos a választás szempontjából!